seminárne práceSeminárne práce
Ako písať seminárnu prácu Obsah Formátovanie a vzhľad Citáty a citovanie Vzor seminárnej práce o
Vzor seminánej práce
Tématické zadanie uvedenej seminárnej práce je "Živnostenské podnikanie v Slovenskej republike". Cieľom práce je zhodnotiť aktuálne podmienky pre vykonávanie podnikateľskej činnosti na základe živnostenského oprávenenia. Rozsah práce je stanovený na 7 strán vrátane titulného listu, požaduje sa využitie najmenej 5 ľubovoľných externých zdrojov.
VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODU A PODNIKANIA
V ŽILINE
Živnostenské podnikanie
v Slovenskej republike
Seminárna práca
2014Peter Severský
2014 Seminárne práce|

Vzor seminárnej práce

|Kontakt