seminárne práceSeminárne práce
Ako písať seminárnu prácu Obsah Formátovanie a vzhľad Citáty a citovanie Vzor seminárnej práce o
Formátovanie a vzhľad
Prevedenie seminárnej práce stanovuje jej zadávateľ. V mnohých prípadoch však sú však parametre formátovania seminárnej práce identické, príp. podobné s parametrami vzťahujúcimi sa na vyhotovenie záverečnej práce. Vzhľad seminárnej práce môže byť ovplyvnený zvoleným štýlom popisovania citátov a parafrázovaného obsahu.
Formátovanie prvkov seminárnej práce:
Rozmery strán - A4, 210×297 mm
Okraje - horný: 2,5 cm; spodný: 2,5 cm; ľavý: 3,5 cm; pravý: 2,0 cm
Tlač - jednostranná
Riadkovanie - 1,5
Písmo - Times New Roman
2014 Seminárne práce|

Formát a vzhľad seminárnej práce

|Kontakt